Vereniging

Sinds 1946
Over ons

In 1946 is ZPV Hieronymus opgericht door Jerome (Hieronymus) Steijns.

Hij heeft ervoor gezorgd dat zwemmen mogelijk werd gemaakt op “Zonneland”. Wat veel mensen niet weten is dat de naam Hieronymus dus niet komt van de Griekse god maar van de oprichter zelf! De vereniging bestond destijds uit een afdeling reddend zwemmen en waterpolo. Nu, ruim 75 jaar later is de vereniging uitgebreid tot een club met waterpolo, wedstrijdzwemmen, trimmen en triatlon. Dit doen we al een aantal jaar in Zwembad de Stok. Buiten de sport gerelateerde activiteiten is gezelligheid nog steeds erg belangrijk binnen de club. Daarom worden er ook jaarlijks activiteiten georganiseerd zoals bowlen, een barbecue, vrijwilligersborrel, etc.

Contactpersonen

Voorzitter
Hoofdcoach wedstrijdzwemmen
Hoofdcoach waterpolo

Open vacature

Contactpersoon waterpolo
Contactpersoon triatleten
Contactpersoon Trimmers
Vertrouwenspersoon

Melissa van Hooijdonk

Aandacht schenken aan ongewenste omgangsvormen en reactie op meldingen daarvan.
vertrouwenspersoonhieronymus@gmail.com
https://zpv-hieronymus.com/wp-content/uploads/2021/05/vereniging-contactpersoon.jpg

Algemeen

ZPV Hieronymus wil voor al haar leden en betrokkenen vooral een sportieve en plezierige vereniging zijn. Het meest voornaam is dat iedereen op een prettige manier met elkaar een gezamenlijk doel tot uiting kan brengen, namelijk ontspanning en voldoening door middel van de zwemsport, ieder op zijn eigen positieve wijze.

Als zwemmer, in welke bedrijvende vorm dan ook, kan je kwetsbaar zijn. Het is dan ook van belang dat er binnen de vereniging sprake is van een veilig sportklimaat. In dit klimaat dient ieder lid en betrokkene zich op zijn eigen wijze prettig te voelen in het uitoefenen van zijn of haar ‘taak/functie’ en indien dit niet het geval is, er ruimte is om deze gevoelens te uiten, waar op een discrete manier mee omgegaan wordt. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. ZPV Hieronymus tolereert echter geen ongewenste omgangsvormen. Dit wordt preventief beoogt door o.a. alle trainers, coaches en begeleiders een actief (bij)scholingstraject te laten volgen binnen hun divisie, maar hiernaast is er vanaf heden ook een vertrouwenscontact persoon aangesteld binnen de vereniging.

Doel en taken van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van ZPV Hieronymus heeft als doel aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen. Deze is lid van de vereniging en heeft een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en stelt verhelderende vragen om de situatie zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Zij helpt om tot een voorgestelde oplossing te komen, maar is niet diegene die inhoudelijk met het gestelde probleem aan de slag gaat. Wel heeft deze haar lijnen en contactpersonen om de perso(o)n(en) met de gestelde ongewenste situatie, zo discreet en passend mogelijk door te verwijzen. De vertrouwenscontactpersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie, is transparant in de communicatie met de melder en zal niets doen buiten de instemming van deze persoon om.

Wanneer wend ik me tot de vertrouwenscontactpersoon?

Iedereen binnen de vereniging die zich slachtoffer voelt van ongewenste gedragsvormen, in welke vorm dan ook, kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. In het algemeen kan hierbij worden gedacht aan benaderingswijzen van anderen waar jij jezelf niet prettig bij voelt. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor jij je onprettig voelt, dan heet dat een ongewenste omgangsvorm. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn:

Pesten, treiteren

Intimideren, manipuleren

Oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid

Seksuele intimidatie of geweld

Andere vormen van machtsmisbruik

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

Ben je onder de 12 jaar, dan is het prettig dat een ouder bij het gesprek aansluit. Indien dit gezien de situatie niet mogelijk is, kan samen naar een passende oplossing worden gezocht.

Even voorstellen

De stap richting een vertrouwenspersoon kan misschien groot voelen. Om deze drempel te verlagen stel ik mezelf graag alvast even voor. Mijn naam is Melissa van Opstal. Samen met mijn man en 3 jonge zoons woon ik in Klein Zundert. Ik ben met de club in contact gekomen doordat mijn man enige jaren geleden een actief lid was binnen de zwemvereniging. Hierdoor was ik met regelmaat als vrijwilliger rondom het bad te vinden. Ondanks dat mijn man momenteel geen actief lid meer is ben ik nog wel aan de club verbonden als vertrouwenspersoon.

Een veilig en vertrouwd gevoel is een belangrijk gegeven, ook wanneer je sport. Wanneer dit om welke reden dan ook niet zo voelt, is het fijn als je met je verhaal ergens terecht kan. Schroom dan ook niet om het contact te leggen. Samen gaan we in gesprek en op zoek naar een passende oplossing voor hetgeen jij graag met mij wil delen.

Via onderstaande gegevens is Melissa te bereiken:

E-mail: vertrouwenspersoonhieronymus@gmail.com

Telefoon: 06 23 40 46 97

Doordat Melissa onregelmatige diensten werkt is het mogelijk dat zij niet direct uw bericht kan beantwoorden. Doorgaans zal zij binnen één à twee dagen reactie geven.

Clubkleding

Uitstraling is belangrijk. ZPV Hieronymus heeft eigen clubkleding om, met name tijdens de wedstrijden, te dragen. Wij verzoeken u dan ook om minimaal een shirt en short aan te schaffen.

Daarnaast zijn er andere kledingstukken, bijvoorbeeld een trainingspak en/of hoodie verkrijgbaar.

Onderstaande links zijn momenteel buiten gebruik, zodra deze beschikbaar zijn, zullen ze geactiveerd gaan worden.

Vrijwilligers

ZPV Hieronymus draait volledig op vrijwilligers, dit is toch iets om bij stil te staan!

De hele week door staat er een groot aantal mensen klaar om iedereen zo goed mogelijk te trainen, begeleiding te bieden tijdens wedstrijden, leuke evenementen te organiseren of te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van het wel en wee binnen de vereniging. Met zijn allen maken we een hoop dingen mogelijk, maar vrijwilligers heb je natuurlijk nooit genoeg!

Ook met een drukke baan en weinig tijd is het mogelijk om een steentje bij te dragen. Elk uurtje dat u kunt helpen is meegenomen. Daarom doen we een beroep op ieder die denkt de club te kunnen helpen om zich aan te melden via de contactpagina.

Gedragscodes en omgangsregels ZPV Hieronymus

Gedragscodes en omgangsregels

ZPV Hieronymus wil ieder lid de mogelijkheid bieden te genieten van de zwem- en waterpolo-sport.

Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht zijn of haar capaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Om dit te waarborgen wordt een stringent normen en waarden beleid gehanteerd.

ZPV Hieronymus staat voor een sportieve TEAM geest.

Voor iedereen zijn er gedragscodes (trainers/coaches, bestuur, ouders/verzorgers, leden en toeschouwers). Deze codes zijn gebaseerd op de regels van centrum voor veilige sport en NOC*NSF.
De volgende gedragscodes en regels zijn er:

 • Omgangsregels voor de hele vereniging
 • Omgangsregels bij het gebruik van social media
 • Gedragscode trainers en coaches
 • Gedragscode bestuur
 • Gedragscodes leden/sporters
 • Gedragscode ouders en verzorgers
 • Gedragscode toeschouwers

Heb je vragen of wil je met iemand praten? ZPV Hieronymus heeft een vertrouwenscontactpersoon.

 

De omgangsregels voor de hele vereniging

Dit zijn de algemene omgangsregels.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft, val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade
 3. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen, negeer de ander niet en doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 4. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 5. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 6. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 7. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 8. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 9. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur

 

Omgangregels bij het gebruiken van social media:

 1. Denk na voor je een bericht of een foto verzendt.
 2. Ben je bewust van de mogelijke gevolgen van je actie.
 3. Realiseer je ook dat je een berichtje wel kunt verwijderen, maar dat het dan allang verder verspreid is.
 4. Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar “grappig” bedoelt ook door andere mensen zo wordt gezien/gevoeld.
 5. Gebruik de social media om elkaar positief tegemoet te treden, gebruik ze nooit om anderen te beschadigen.
 6. Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden of andere grove uitingen.
 7. Als iemand niet op social media in beeld wil accepteer zijn/haar keuze.

 

Gedragscode trainers en coaches

Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen. 
 • Kent en handelt naar de regels en de richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Voor diverse reglementen verwijzen we naar de volgende sites.

Doping, https://www.isr.nl/doping

Matchfixing, https://www.isr.nl/matchfixing

Seksuele intimidatie, https://www.isr.nl/seksuele-intimidatie

 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer/ster, coach of begeleider/ster.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn/haar positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • Respecteert het privéleven van de sporter/ster. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter/ster en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Biedt geen gunsten, geschenken of diensten aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 • Is voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij betrokken bij bent.
 • Drinkt tijdens het trainen en coachen van wedstrijden geen alcohol.
 • Alle onze trainers en coaches zijn lid van de KNZB en gaan daarmee akkoord met bovenstaande gedragscodes en vallen ook onder het sporttuchtrecht. In een filmpje wordt nog eens uitgelegd wat het betekent: https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-begeleiders

Gedragscode bestuur

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
 • Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
 • Is betrouwbaar. Houd je aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaar vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
 • Is zorgvuldig. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw de bestuursbesluiten goed zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels. Zie punt 2 Gedragscode trainers en coaches. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn.
 • Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en of grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
 • Spant zich in om in zee te gaan met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsors, Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doe onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters

Gedragscode leden/sporters

De sporter/ster:

 • Is open: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.
 • Toont respect: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers/sters, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Zet zich altijd in voor het team. Dit in het bijzonder voor het zwemmen van estafettes. De sporter/ster zal zich daar altijd beschikbaar voor stellen. In samenspraak met de (hoofd)coach zal er altijd gekeken worden wat voor de zwemmer/ster de beste keuze is, de individuele of de groepsinzet.
 • Gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer/tribune netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijft van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houdt zich aan de regels: lees de reglementen, deze gedragscode en houd je hier ook aan. Voorbeeld: een zwemmer zal zich altijd inzetten voor de vereniging waaronder estafettes.
 • Tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.  NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-sporter

Gedragscode Ouders en verzorgers

 • Forceer een kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind op een positieve wijze aan.
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het kind een fout heeft gemaakt of een race heeft verloren.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke race/wedstrijd dient te worden geaccepteerd.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter niet af en trek nooit de integriteit van deze persoon in twijfel.
 • Respecteer / accepteer de beslissingen van de trainer/coach.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Gedragscode Toeschouwers

 • Bedenk dat de zwemmers/sters voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportwedstrijden.
 • De zwemmers/sters doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profsporters.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van zwemmers/sters, trainers/sters, coaches, scheidsrechters, etc.
 • Toon enthousiasme over een race van zowel uw eigen kind, het team evenals het gastteam.
 • Toon respect voor de tegenstander/ster, zonder hen is er geen wedstrijd.
 • Benader sporters/sters nooit onheus bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld, zowel verbaal als fysiek.
 • Respecteer en accepteer de beslissingen van scheidsrechters en coaches.
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

KOM GEZELLIG 6x GRATIS PROEFTRAINEN

ZPV Hieronymus

De zwem- en waterpolovereniging in Roosendaal sinds 1946.

Copyright © 2023 ZPV-Hieronymus | All rights reserved | Branded by Viral Creative Web