Vereniging

Sinds 1946
Over ons

In 1946 is ZPV Hieronymus opgericht door Jerome (Hieronymus) Steijns.

Hij heeft ervoor gezorgd dat zwemmen mogelijk werd gemaakt op “Zonneland”. Wat veel mensen niet weten is dat de naam Hieronymus dus niet komt van de Griekse god maar van de oprichter zelf! De vereniging bestond destijds uit een afdeling reddend zwemmen en waterpolo. Nu, ruim 75 jaar later is de vereniging uitgebreid tot een club met waterpolo, wedstrijdzwemmen, trimmen en triatlon. Dit doen we al een aantal jaar in Zwembad de Stok. Buiten de sport gerelateerde activiteiten is gezelligheid nog steeds erg belangrijk binnen de club. Daarom worden er ook jaarlijks activiteiten georganiseerd zoals bowlen, een barbecue, vrijwilligersborrel, etc.

Bestuursleden

Voorzitter

André van Loon

Algemene leiding vereniging, voorzitter bestuur en de algemene vergadering.
Secretaris (open vacature)

Open vacature

Secretariaat: verslaglegging bestuursvergadering en algemene vergadering
Bestuurslid algemeen (open vacature)

Open vacature

Verantwoordelijk voor algemene zaken

Overige belangrijke contactpersonen

Vertrouwenscontactpersoon

Melissa van Hooijdonk

Aandacht schenken aan ongewenste omgangsvormen en reactie op meldingen daarvan.
vertrouwenspersoonhieronymus@gmail.com
https://zpv-hieronymus.com/wp-content/uploads/2021/05/vereniging-contactpersoon.jpg

Algemeen

ZPV Hieronymus wil voor al haar leden en betrokkenen vooral een sportieve en plezierige vereniging zijn. Het meest voornaam is dat iedereen op een prettige manier met elkaar een gezamenlijk doel tot uiting kan brengen, namelijk ontspanning en voldoening door middel van de zwemsport, ieder op zijn eigen positieve wijze.

Als zwemmer, in welke bedrijvende vorm dan ook, kan je kwetsbaar zijn. Het is dan ook van belang dat er binnen de vereniging sprake is van een veilig sportklimaat. In dit klimaat dient ieder lid en betrokkene zich op zijn eigen wijze prettig te voelen in het uitoefenen van zijn of haar ‘taak/functie’ en indien dit niet het geval is, er ruimte is om deze gevoelens te uiten, waar op een discrete manier mee omgegaan wordt. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. ZPV Hieronymus tolereert echter geen ongewenste omgangsvormen. Dit wordt preventief beoogt door o.a. alle trainers, coaches en begeleiders een actief (bij)scholingstraject te laten volgen binnen hun divisie, maar hiernaast is er vanaf heden ook een vertrouwenscontact persoon aangesteld binnen de vereniging.

Doel en taken van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van ZPV Hieronymus heeft als doel aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen. Deze is lid van de vereniging en heeft een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en stelt verhelderende vragen om de situatie zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Zij helpt om tot een voorgestelde oplossing te komen, maar is niet diegene die inhoudelijk met het gestelde probleem aan de slag gaat. Wel heeft deze haar lijnen en contactpersonen om de perso(o)n(en) met de gestelde ongewenste situatie, zo discreet en passend mogelijk door te verwijzen. De vertrouwenscontactpersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie, is transparant in de communicatie met de melder en zal niets doen buiten de instemming van deze persoon om.

Wanneer wend ik me tot de vertrouwenscontactpersoon?

Iedereen binnen de vereniging die zich slachtoffer voelt van ongewenste gedragsvormen, in welke vorm dan ook, kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. In het algemeen kan hierbij worden gedacht aan benaderingswijzen van anderen waar jij jezelf niet prettig bij voelt. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor jij je onprettig voelt, dan heet dat een ongewenste omgangsvorm. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn:

Pesten, treiteren

Intimideren, manipuleren

Oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid

Seksuele intimidatie of geweld

Andere vormen van machtsmisbruik

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

Ben je onder de 12 jaar, dan is het prettig dat een ouder bij het gesprek aansluit. Indien dit gezien de situatie niet mogelijk is, kan samen naar een passende oplossing worden gezocht.

Even voorstellen

Melissa van Hooijdonk is aangesteld als vertrouwenscontactpersoon binnen ZPV Hieronymus. Zij is enige jaren geleden afgestudeerd als ontwikkelingspedagoog en is in het dagelijks leven werkzaam als persoonlijk begeleider binnen een woonvoorziening met jongeren met een licht verstandelijke beperking en een complexe gedragsproblematiek (Idris, onderdeel van Amarant).

Vanuit haar functie heeft zij ervaring met het luisteren naar en het in beeld brengen van probleemsituaties, om vertrouwelijk met informatie om te gaan en waar nodig adviezen te geven.

Zij is gehuwd, zelf geen actief zwemmer, maar heeft wel een connectie met de vereniging doordat haar partner actief lid is en zij meerdere malen als vrijwilliger tijdens zwemwedstrijden heeft meegeholpen. Wel is ze actief in de sportwereld met tennissen, dansen en fitnessen.

Via onderstaande gegevens is Melissa te bereiken:

E-mail: vertrouwenspersoonhieronymus@gmail.com

Telefoon: 06 23 40 46 97

Doordat Melissa onregelmatige diensten werkt is het mogelijk dat zij niet direct uw bericht kan beantwoorden. Doorgaans zal zij binnen één à twee dagen reactie geven.

Penningmeester wedstrijdzwemmen

Patricia Bastiaensen

Financiële administratie afdeling wedstrijdzwemmen.
Hoofdcoach wedstrijdzwemmen

Paul Koster

Maken van zwemschema’s en coaching van de zwemmers
Officialzaken zwemmen

Lenée Wessels

Coördinatie officials.
Penningmeester waterpolo

Margot van den Hurk

Financiële administratie afdeling waterpolo.
Hoofdcoach waterpolo (Open vacature)

Open vacature

Coaching van waterpoloërs.
Officialzaken waterpolo (Open vacature)

Open vacature

Coördinatie officials.
Contactpersoon Trimmen

Lieke Penders

Verantwoordelijkheid over de afdeling trimmen
Contactpersoon triatlon

Henk Sebregts

Verantwoordelijkheid over de afdeling triatlon
Contactpersoon horeca

Open vacature

Inkoop, kasbeheer en barbeheer.

Clubkleding

ZPV Hieronymus heeft voor de wedstrijden zijn eigen clubkleding. Daarom wordt er verwacht dat onze leden deze dan ook dragen. Het is verplicht om een Hieronymus polo en short aan te schaffen. Verder zijn er nog meer kledingstukken zoals een hoodie of trainingspak bij te bestellen.

Samen met Mervo Sport Roosendaal zijn wij tot een deal gekomen dat alle leden voor een voordelig tarief onze clubkleding kunnen bestellen. Klik op de onderstaande knoppen om de bestellijst te zien en Mervo Sports op Google Maps:

Heb jij vragen over de clubkleding, dan kun je contact opzoeken met Evelien van der Bijl.

Vrijwilligers

ZPV Hieronymus draait volledig op vrijwilligers, dit is toch iets om bij stil te staan!

De hele week door staat er een groot aantal mensen klaar om iedereen zo goed mogelijk te trainen, begeleiding te bieden tijdens wedstrijden, leuke evenementen te organiseren of te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van het wel en wee binnen de vereniging. Met zijn allen maken we een hoop dingen mogelijk, maar vrijwilligers heb je natuurlijk nooit genoeg!

Ook met een drukke baan en weinig tijd is het mogelijk om een steentje bij te dragen. Elk uurtje dat u kunt helpen is meegenomen. Daarom doen we een beroep op ieder die denkt de club te kunnen helpen om zich aan te melden via de contactpagina.

Voor sommige taken is het hebben van een zwemopleiding of ervaring natuurlijk nodig, maar dit is zeker niet noodzakelijk voor alle taken.

Op dit moment zoeken wij:

 • Trainers/ trainsters. Het volgen van de basisopleiding trainer 2 via de KNZB is mogelijk en wordt door ons vergoed.
 • Officials (klokkers). Hiervoor worden door de KNZB verschillende cursussen verzorgd.
 • Een Secretaris
 • Een Penningmeester
 • Een Algemeen bestuurslid dat de ledenadministratie bijhoudt

Beëindiging lidmaatschap

 • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/per e-mail bij de ledenadministratie (en natuurlijk in kopie naar de afdeling).
 • Het lidmaatschap voor wedstrijdzwemmen en waterpolo loopt parallel met het kalenderjaar, en kan slechts tweemaal per jaar opgezegd worden. Opzeggingen voor 1 januari dienen uiterlijk 15 december kenbaar gemaakt te worden; opzeggingen voor 1 juli dienen uiterlijk 15 juni kenbaar gemaakt te worden. Leden van de afdeling waterpolo dienen uiterlijk 15 april kenbaar te maken indien zij willen opzeggen per 1 juli, vanwege de competitie inschrijving die uiterlijk 1 mei gedaan moet worden.
 • Beëindiging vanaf 16 december maar voor uiterlijk 15 juni (waterpolo uiterlijk 15 april) = betaalt u 1ste en 2de kwartaal.
 • Beëindiging vanaf 16 juni (vanaf 16 april bij waterpolo) maar voor uiterlijk 15 december = betaalt u 3de en 4de kwartaal.
 • Waarbij de KNZB-contributie tot het einde van het kalenderjaar verschuldigd blijft en via automatische incasso geïnd zal worden.
 • Andere afdelingen (Triatleten en Trimmers) betalen bij beëindiging van het lidmaatschap de contributie over het lopende kwartaal.

KOM GEZELLIG 6x GRATIS PROEFTRAINEN

ZPV Hieronymus

De zwem- en waterpolovereniging in Roosendaal sinds 1946.

Copyright © 2005 – 2021 ZPV-Hieronymus | All rights reserved | Branded by Viral Creative Web