Coaching bij wedstrijden

Een standaardbezetting op een wedstrijd bestaat altijd uit 1 hoofdcoach, een of meerdere coaches en begeleiders . het uitgangspunt is 1 coach/begeleider op 8 á 10 zwemmers

De hoofdcoach is verantwoordelijk voor:

 • Meldingen aan organisatie van zieken/ afmeldingen en mutaties op de wedstrijddag.
 • Contactpersoon voor de organiserende vereniging
 • Indienen van bezwaren e.d.
 • Hakt zonodig knopen door
 • Draagt zorg voor terugkoppeling prestaties/ DQ naar trainers
 • Etc.

Coaches zijn verantwoordelijk voor:

 • Begeleiding op zwemtechnisch gebied van de zwemmers, zowel voorbereiding, tijdens de race als na de race.
 • Begeleiden ook zwemmers (zie hieronder)
 • Etc

Begeleiders zijn verantwoordelijk voor:

 • Zorgen dat de zwemmers tijdig in bad zijn
 • Zorgen dat zwemmers tijdig (afhankelijk van de richtlijnen bij de wedstrijd – normaal 10 min voor de start) bij de voorstart zijn
 • “Orde handhaven”en aandacht aan de wachtende zwemmers geven.
 • Etc.