Diploma's

Als je begint met synchroonzwemmen ga je eerst een aantal diploma’s halen. Te weten:

(klik op de snelkoppeling voor de eisen)

De meisjes moeten een bepaald aantal punten scoren voor een diploma voor ze verder mogen naar het volgende diploma. Voor elk onderdeel kan een 1, 2 of 3 behaald worden. Het maximum is 51 punten en er moeten minstens 34 punten behaald worden. Ook moeten er voor elk afzonderlijk onderdeel voldoende punten gescoord zijn, ookal is het totaal wel 34 punten of meer

Je leert als eerste de juiste basishoudingen in het water die altijd terugkomen bij elk diploma en daarna ook bij alle wedstrijdfiguren. Vandaar dat het heel belangrijk is de diploma’s goed te doorlopen. Als je die eenmaal hebt ga je echt aan regionale en landelijke wedstrijden deelnemen met als doel natuurlijk de Nederlandse Kampioenschappen.

De wedstrijden bestaan uit techniekwedstrijden en uitvoeringswedstrijden op muziek. Je wordt dan eerst ingedeeld bij de juiste leeftijdscategorie.

Age1 is tot 12 jaar,

Age2 van 12 tot 15 jaar,

Junioren van 15 tot 18 jaar en

Senioren 18 jaar en ouder.

Hoe verder je komt hoe moeilijker het wordt.